Meetnet Reptielen in het kort

Minimaliseren

Het traject

 • Als richtlijn voor de duur van een inventarisatieronde geldt een tijd van ± 2 uur.
 • Bij het inventariseren wordt aan weerszijde van de looproute een strook van circa 5 meter breed onderzocht.
 • De lengte van een traject is ongeveer 2000 m lang.
 • Het oppervlak van een traject is ongeveer 2 à 3 ha.
 • Binnen een traject mogen geen harde barrières voorkomen!
 • Een traject is homogeen ten aanzien van landschap en beheer.
 • Binnen een traject wordt een looproute uitgezet op kansrijke plekken.
 • Is een route eenmaal gekozen dan wordt daar in principe niet van afgeweken!
 • Het kan nodig zijn een looproute aan te passen indien er binnen het traject grote veranderingen hebben plaatsgevonden.
 • Het traject wordt met terreinkenmerken ingetekend op een veldkaart.

 

      Klik hier om je aan te melden voor het meetnet reptielen

 

 

 

Bezoeken

 • De eerste periode loopt van eind maart tot eind juli, er wordt 4 keer gelopen.
 • De tweede periode beslaat augustus en september, er wordt 3 keer gelopen.
 • Tussen twee opeenvolgende bezoeken zitten minimaal 5 dagen.
 • Een traject wordt bij gunstige weersomstandigheden geteld.

Waarnemingen

 • Waarnemingen worden beschreven op het formulier.
 • Per bezoek wordt één telformulier ingevuld.
 • Door de rol die ervaring en gebiedskennis bij het monitoren spelen is het belangrijk dat steeds dezelfde waarnemer het gebied een reeks van jaren op dezelfde manier telt.

 

 

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina