Inhoud RAVON 6 (november 1999)

Minimaliseren

RAVON 6 november 1999

  • Raymond Creemers & Ben Crombaghs: Knoflookpadden in Gelderland. RAVON 6, jg. 2(3): 41-46.
  • Jan Luc van Eijk: Knoflookpadden in het Vechtdal. RAVON 6, jg. 2(3): 47-49.
  • Paul van Hoof, Silvia van den Braak & Henk Strijbosch: Amfibieën langs de Waal, landgebruik van Kamsalamander, Knoflookpad en Rugstreeppad. RAVON 6, jg. 2(3): 50-55.

KORTOM
Individuele herkenning van kamsalamanders (P. van Hoof)
Kikkertaal (W. Bosman)
UIT HET VELD
Predatie door bunzing? (M. Dorenbosch)
Ringslangen in dakgoot (B. Geerdes)
158 platte kamsalamanders op 15 meter dijk (F. Willems)
Jonas en de ringslang (P. de Weijer)
RAVON-NIEUWS
RAVON op internet (redactie)
Nederlandse e-maillijst (redactie)
Atlasproject gestart (R. Lenders)
Jaarverslag 1998 (R. Lenders)
Waarnemingsoverzichten 1998 (redactie)
COLUMN

Topfokkers (Pf)

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina