Inhoud RAVON 8 (augustus 2000)

Minimaliseren

RAVON 8 augustus 2000 

  • Annemarie van Diepenbeek: Sporen van het kruipend gedierte. RAVON 8, jg. 3(2): 25-28.
  • Paul van Hoof & Martijn Dorenbosch: Een morfologische vergelijking van drie adderpopulaties. RAVON 8, jg. 3(2): 29-34.
  • Corien Jansen, Tilleke Wevers & Henk Strijbosch: Reptielen in Nationaal Park i.o. de Maasduinen. RAVON 8, jg. 3(2): 35-39.
  • Marijke Drees: een loket voor alle gegevens. Meer fauna in de MER. RAVON 8, jg. 3(2): 40-41.

KORTOM
Missionaris in de Groene Hel (J. van Delft)
UIT HET VELD
Doodsoorzaak onbekend (B. Geerdes & Th. de Jong)
Rugstreeppadden op transport (P. Verbeek)
RAVON-NIEUWS
Poster in de maak (redactie)
Soortbeschermingsplan Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad (R. Creemers & J. van Delft)
Vissenweekend 1999 in de Gelderse Vallei (J. Zwanenburg)
Vissen in Limburgse beken (redactie)
Poelen in De Levende Natuur (redactie)
RAVON vissenweekend oktober 2000 (L. Luijten)
Het Bureau 2 (R. Creemers & J. van Delft)
BOEKEN
Over kikkerbilletjes (J. van Delft)
LIKONA-jaarboek 1999 (redactie)
Amfibieën in voormalig Rusland (P. Veenvliet)
Vlaams-Limburgse herpetologische atlas (J. van Delft)
Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (J. van Delft)
COLUMN
Kennis van zaken (Ld)

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina