Inhoud RAVON 14 (december 2002)

Minimaliseren

RAVON 14 december 2002  

Klik hier voor een PDF van de omslag of hier voor een PDF van de binnenkant

  • Bart Pollux. Visjes kijken, kan dat? Onderwaterwaarnemingen als methode voor ecologisch onderzoek RAVON 14, jg. 5(2): 17-21.
  • Sergé Bogaerts & Rob Lenders. Help, er zitten kamsalamanders. De EU Habitatrichtlijn, achtergronden en betekenis voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. RAVON 14, jg. 5(2): 22-27.
  • Axel Groenveld. Ratelende rugstreeppadden in Waterland. RAVON 14, jg. 5(2): 28-29.

KORTOM
Het Natuurloket: makelaar in gegevens over planten en dieren (Rob van Westrienen)
UIT HET VELD
Bijzonder kikkervissen in juli 2002 (mevr. Toonen)
RAVON-NIEUWS
Adderbeten oproep op herhaling (Pedro Janssen)
Vooraankondiging Hemelvaartweekend 2003 (John Habraken)
COLUMN
Beschreven blad (Pf)

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina