Inhoud RAVON 23 (september 2006)

Minimaliseren

RAVON 23 september 2006

  • Vincent van Laar. Amfibieën op het eiland Rottum. Vroeger en nu. RAVON 23, jg. 8(2): 17-20.
  • Menno Soes & Piet Spaans. Marmergrondels in de Grift. RAVON 23, jg. 8(2): 21-23.
  • Martin Soesbergen & Anne van Rooijen. Amfibieën en vissen in plasbermen langs kanalen. RAVON 23, jg. 8(2): 24-28.

UIT HET VELD

Predatie van kievit op larven van vinpootsalamander bij de Strijbeekse heide (Jöran Janse).

RAVON NIEUWS

Het RAVON vissenweekend 2006.

Oproep excursies inhaalslag 2006!

RAVON-dag 2006.

Internationale workshop LIFE-project ‘Ambition’.

Veldagenda 2007.

HET BUREAU 8

Nieuws van het kantoor in Nijmegen (Rob van Westrienen).

BOEKEN

Kikkers en padden – een kriebelboek – (Annemarie van Diepenbeek)

Nieuwe topografische atlassen (Jeroen van Delft).

Amfibieën op wegen (Ton Stumpel).

COLUMN

Slangkomkommer (Pf)

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina