Inhoud RAVON 24 (december 2006)

Minimaliseren

RAVON 24 december 2006 

  • Roy Dear, Mark Zekhuis & Jeroen van Delft. De gladde slang in Overijssel. RAVON 24, jg. 8(3): 33-37

KORTOM

Erratum

Veranderde wetenschappelijke namen van Nederlandse soorten (Jeroen van Delft, Raymond Creemers).

Veldagenda 2007 voor de actieve waarnemer

Stichting Bevordering Herpetologie.

Röntgenfoto van een hazelworm (Jelle Harder)

Prooiwaarneming zandhagedis (Richard Struijk).

RAVON NIEUWS

De ‘Rob Lenders Prijs’ ingesteld (Hero Prins, Rob van Westrienen).

Bericht van de voorzitter (Hero Prins).

Landkaartje: online waarnemingen doorgeven.

Nieuws van de inhaalslag amfibieën en reptielen (Frans Kuenen).

Het RAVON Hemelvaartweekend 2007 Rijk van Nijmegen (Rob Lenders, Peter Frigge & Maarten Wolf).

RAVON zoekt vrijwilligers op kantoor.

Stand van zaken regiocoordinatoren (Frans Kuenen)

BOEKEN

Vier nieuwe RAVON veldgidsen

Veldgids amfibieën en reptielen (Raymond Creemers)

Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen

Waar komt die naam vandaan? (Lucas Bauer)

Een rugstreeppad in de polder.

WAARNEMINGENOVERZICHT 2005

COLUMN

Partijtje voor de dieren (Pf)

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina