Inhoud RAVON 27 (december 2007)

Minimaliseren

RAVON 27 december 2007 

  • Richard Struijk. Melanistische en blauwgevlekte hazelwormen (Anguis fragilis fragilis) op de Noordwest Veluwe. RAVON 27, jg. 9(3): 33-36. 
  • Teddy Dolstra, Jelle Hofstra, George Meijners & Hans van den Bogert. Kamsalamanders, nu ook in Fryslan. RAVON 27, jg. 9(3): 36-38.
  • Menno Soes, Paul Veenvliet & Dick van Mourik. Kesslers grondel (Neogobius kessleri) nieuw voor Nederland. RAVON 27, jg. 9(3): 39-40.

KORTOM
Plant de roodwangschildpad zich werkelijk zo gemakkelijk voort in ons land? (Jelle Hofstra).  
Veldagenda 2008 voor de actieve waarnemer.

Oproep schildpadwaarnemingen (Richard Struijk).

Oproep waarnemingen faunapassages reptielen (Richard Struijk).

RAVON NIEUWS

Atlas reptielen en amfibieen in Gelderland verschenen.

Persbericht samenwerking RAVON en waarneming.nl

Afscheid hoofdredacteur RAVON

BOEKEN

Zestiende LIKONA jaarboek is verschenen. 

WAARNEMINGENOVERZICHT 2006

TELMEE.NL

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina