Knoflookpad

Minimaliseren
Het gaat zeer slecht met de knoflookpad in Nederland. Zonder ingrijpen dreigt de amfibieënsoort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland, waaronder Noord-Brabant. Om dit te voorkomen heeft de ‘Projectgroep Knoflookpad Nederland’ een reddingsplan opgesteld. 

Al aan het eind van de jaren ‘90 werd geconstateerd dat het verspreidingsgebied van de knoflookpad in Nederland kleiner werd. Reden voor het toenmalige ministerie van LNV een soortbeschermingsplan voor deze soort te maken. Ondanks het feit dat de laatste 10 jaar veel energie in leefgebied verbeterende maatregelen voor de knoflookpad is gestoken, heeft de soort het nog steeds erg moeilijk. Wetenschappers bevestigen dat inteelt mogelijk de oorzaak is dat de huidige populaties ondanks al de genomen maatregelen niet kunnen overleven. Jarenlange isolatie van populaties door versnippering en verdwijnen van leefgebieden speelt daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol. 

Om de knoflookpad voor Noord-Brabant te behouden is in opdracht van de provincie Noord-Brabant een herintroductieprogramma gestart. Hiermee wordt voorkomen dat de investeringen van de afgelopen tien jaar voor niets zijn geweest. Eisnoeren van in het wild levende knoflookpadden worden in Artis opgekweekt. Omdat het overlevingspercentage in gevangenschap veel groter is dan in het wild, zijn er in totaal meer dan 10.000 knoflookpadlarven opgekweekt! Deze worden in verschillende gebieden bijgeplaatst of geherintroduceerd. 

Het is de bedoeling om meerjarig larven te herintroduceren om een gezonde populatie op te kunnen bouwen. Er zullen larven uit verschillende populaties worden gebruikt. Hierdoor ontstaat er een genetisch diverse groep dieren die zich vanaf 2014, maar waarschijnlijker vanaf 2015 voor het eerst zelfstandig kunnen voortplanten. 

Dit reddingsproject zou niet mogelijk zijn zonder de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant. De projectgroep Knoflookpad  Nederland bestaat uit: Stichting RAVON, Landschap Overijssel, Alterra en Natuurbalans.

In 2001 is het "Beschermingsplan knoflookpad uitgebracht.  (Download hier het "Beschermingsplan knoflookpad" (pdf))

Facebook

Minimaliseren
Klik hier voor de Knoflookpad Facebook pagina
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina