Bescherming vissen

Minimaliseren
In Nederland komen 48 inheemse vissoorten voor, waarvan enkele soorten hebben het erg moeilijk hebben. Een aantal soorten zijn in de 20e eeuw bijna of zelfs helemaal uitgestorven door onder andere vervuiling, aantasting van habitat, blokkeren van migratieroutes en overbevissing. In de moderne tijd vormen geïntroduceerde exoten een nieuwe bedreiging. RAVON zet zich in voor de bescherming van vissen om te zorgen dat de visdiversiteit behouden blijft en een aantal soorten weer naar hun oorspronkelijke leefgebied kunnen terugkeren.

Vissen

Minimaliseren
Grote modderkruiper
Grote modderkruiper
Beekprik - foto Jelger Herder
 

Uw contact

Minimaliseren
Jan Kranenbarg

Jan Kranenbarg 

   j.kranenbarg@ravon.nl 
   024-7410609
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina