Monitoring

Minimaliseren

Het is van belang kennis te hebben over de geografische verspreiding van soorten over Nederland. Ook is het belangrijk te weten hoe het met deze dieren gaat binnen hun verspreidingsgebied. Gaat de soort vooruit, of juist achteruit? Moeten we maatregelen nemen, of zien we juist dat beheersmaatregelen hun vruchten afwerpen. Deze informatie wordt verzameld door het monitoren van populaties. 

Dit monitoren gebeurt via monitoringsmeetnetten. RAVON coördineert drie meetnetten die onderdeel uitmaken van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM). Het NEM is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties en PGO’s voor de monitoring van de natuur in Nederland.

Het meetnet amfibieën bestaat al sinds 1994, het meetnet reptielen sinds 1997 en het meetnet beek- en poldervissen sinds 2011. De meetnetten van het NEM worden financieel gesteund door de Gegevensautoriteit Natuurhet Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek

  

RAVON Meetnetten (NEM)

Minimaliseren
Meetnet Reptielen
 
Meetnet Amfibieën
 
Meetnet beek- en poldervissen
Adder - foto Jelger Herder
  Heikikkers - foto Jelger Herder
  Bittervoorn - foto Jelger Herder
Het Meetnet Reptielen is in 1994 gestart. Verspreid over Nederland worden enkele honderden routes jaarlijks gemonitord door vrijwilligers.

Het Meetnet Amfibieën is in 1997 gestart. Verspreid over Nederland worden enkele honderden routes jaarlijks gemonitord door vrijwilligers.

Het Meetnet Beek- en Poldervissen is in 2011 gestart en richt zich op het met vrijwilligers monitoren van een aantal beschermde beek- en poldervissen. 

Uw contact

Minimaliseren
Jelger Herder

Jelger Herder 

   j.herder@ravon.nl 
   024-7410608
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina