Inventarisaties

Minimaliseren

Inventarisatie met de zegen - foto Jelger HerderRAVON voert binnen verschillende opdrachten en voor diverse opdrachtgevers inventarisaties uit voor reptielen, amfibieën en vissen. Deze inventarisaties zijn vaak vereist als aanvullend onderzoek met betrekking tot de Flora- en faunawet voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen.

Onze werknemers hebben een ruime ervaring in het opsporen van beschermde soorten en wij hebben beschikking over alle gangbare methodes. Ook zetten wij op aanvraag eDNA in voor het opsporen van moeilijke vindbare soorten in aquatische milieus.

Uw contact

Minimaliseren
Frank Spikmans

Frank Spikmans 

   f.spikmans@ravon.nl 
   024-7410610
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina