Faunapassages

Minimaliseren

faunapassage ringslang.JPGDoor versnippering van leefgebieden en het geïsoleerd raken daarvan komen steeds meer diersoorten onder druk te staan. Dit geldt ook voor reptielen, amfibieën en vissen. Infrastructuur en stedenbouw zijn de voornaamste oorzaken. Uitwisseling tussen deelpopulaties wordt onmogelijk en trekroutes van amfibieën worden doorkruist. Zodoende worden jaarlijks onnodig veel amfibieën op weg naar hun voortplantingswateren dood gereden. Om dit te voorkomen zijn op veel plaatsen in Nederland overzetacties op touw gezet. Het succes hiervan is echter afhankelijk van de continue inzet van vrijwilligers en veelal worden dieren alleen tijdens de trek naar voortplantingswateren veilig overgezet en op de terugtocht niet meer. Een structurele oplossing is het aanbrengen van faunapassages, zoals tunnels en ecoducten. Indien dergelijke passages goed worden aangelegd, kunnen zij voor zowel reptielen als amfibieën bijdragen aan veilige migratie.

In 2004 en 2006 heeft RAVON in opdracht van acht provincies een aantal faunapassages op het functioneren voor amfibieën beoordeeld (Prudon & Creemers 2004, van Delft & van Rijsewijk 2006). Bij dergelijke beoordelingen wordt onder andere gekeken of de passages aan de eisen van herpetofauna voldoet. Naast beoordelingen geeft RAVON ook advies over de aanleg en het gebruik van faunapassages en kunnen passages ook worden gemonitoord, waarbij wordt onderzocht of de aangelegde passage ook werkelijk door herpetofauna wordt gebruikt.

 Zie voor meer informatie het volgende rapport:

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina