eDNA en DNA

Minimaliseren

Onderzoek op basis van DNA speelt een steeds belangrijkere rol. Genetische variatie in populaties is naast de geschiktheid van het habitat een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van soorten. Daarnaast zijn moeilijk vangbare soorten op te sporen aan de hand van DNA-materiaal wat in de leefomgeving afgescheiden wordt. Deze ‘eDNA-methode’ betekent een belangrijke aanvulling in het verspreidingsonderzoek. RAVON kan door samenwerking met diverse partners op beide niveaus onderzoek verrichten.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Environmental DNA Genetisch Onderzoek
Grote modderkruiper, de eerste soort die met environmental DNA is opgespoord in Nederland - foto Jelger Herder
  Ringslang, voor deze soort worden migratiepatronen in kaart gebracht met genetisch onderzoek - foto Jelger Herder
 
Environmental DNA is een methode waarbij de soorten kunnen worden opgespoord met DNA dat ze in het water achter laten. RAVON heeft de methode als eerste toegepast en loopt voorop in Nederland.
Met genetisch onderzoek kan gekeken worden of een populatie genetisch fit is, of er inteelt is en of er voldoende uitwisseling is tussen populaties. Deze kennis helpt bij adequate bescherming.

Uw contact

Minimaliseren
Jelger Herder

Jelger Herder 

   j.herder@ravon.nl 
   024-7410608
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina