Artikelen

Minimaliseren

2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Creemers, R., 2008. Verwechslung von Eiern der Ringelnatter (Natrix natrix) mit Kokons des Eichenspinners (Lasiocampa quercus). RANA 9: 32.
 • van Delft, J. & Creemers, R., 2008. Distribution, status and conservation of the moor frog (Rana arvalis) in the Netherlands. Zeitschrift fur Feldherpetologie, Supplement 13: 255-268.
 • Diepenbeek, A. van, 2008. De inheemse amfibieën en reptielen, hoe gaat het ermee? Lacerta 66, 6: 238-251.
 • Diepenbeek, A. van, 2008. RAVON biedt basiscursussen. Natura 2008/6: 186. KNNV Uitgeverij, november 2008.
 • Goverse, E. & M. Hilterman, 2008. Dikkopschildpad: een bijzondere dwaalgast in Nederland. Ecologie & Ontwikkeling jaargang 16, nummer 77:68.
 • Janssen, I., 2008. Verbreitung und Bestandssituation der Ringelnatter (Natrix natrix) in den Niederlande. In: Blanke, I., A. Borgula & T. Brandt (Hrsg) Verbreitung, Ökologie und Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix Linnaeus, 1758). Mertensiella nr. 17, Supplement zu Salamandra: 31-37
 • Janssen, I. & W. Völkl, 2008. Gibt es räumlich und zeitlich getrennte Teilhabitate der Ringelnatter (Natrix natrix linnaeus, 1758)? In: Blanke, I., A. Borgula & T. Brandt (Hrsg) Verbreitung, Ökologie und Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix Linnaeus, 1758). Mertensiella nr. 17, Supplement zu Salamandra: 162-172
 • Struijk, R.P.J.H., H. Zwartepoorte & E. Werkman, 2008. Jaar van de Kikker, doe mee aan het Plonzenweekeinde. Natura 2008/2: 58.
 • Struijk, R.P.J.H. & L. Custers, 2008, Albinistische gladde slang op de Meinweg. RAVON 29: 20
 • Verstrael, T.J., T.G.Y. van den Broek, J. Cronau, R. van Westrienen, W. Wiersinga & H.L. Schimmel-ten Kate, 2008. Nieuw perspectief voor bedreigde biodiversiteit? De Levende Natuur 109, 3, 136-139
 • Water, E. van de & R. Zollinger 2008. De rugstreeppad als pionier in nieuwe aanpak Ruimtelijke Ordening. De Levende Natuur (209) 3
 • Zollinger, R. & W. Bosman, 2008. LIFE project AMBITION herstelt leefgebieden van vijf bedreigde amfibiesoorten. De Levende Natuur 3, 122–125.

2007

2006

2005

 • Bosman, W. & F. van der Heijden, 2005. Overwintering van amfibieën. RAVON 21. Jaargang 7(3). 78-79.
 • Bosman, W., 2005. Persbericht: Bedreigde knoflookpad uitgestorven door exotische zonnebaars. RAVON 21. Jaargang 7 (3). 87-88.
 • Buggenum, H. van & R. Creemers, 2005. Vervroegde eiafzet bij de bruine kikker? Het berekende begin van de eiafzetperiode werd beïnvloed door het aantal meldingen. Natuurhistorisch Maandblad 94: 271-272.  
 • Delft, J.J.C.W. van, 2005. Alpenwatersalamander. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. Pag.:23-25. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Delft, J. van & B. Prudon, 2005. Inhaalslag verspreidingsonderzoek reptielen. RAVON 19 jg. 7(1): 12-15.
 • Delft, J.J.C.W. van & A.C. van Rijsewijk, 2005. Levendbarende hagedis. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Diepenbeek, A. van, 2005. Inhaalslag beekvissen. Extra vrijwilligers voor veldwerk gevraagd. RAVON 19 jg. 7(1): 8-11.
 • Diepenbeek, A. van, 2005. Verspreidingsonderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen – vrijwilligers gezocht! De Composiet 2 (39e jaargang), april 2005: 8-10.
 • Prudon, B. & R. Creemers, 2005. Veilig naar de overkant? RAVON 20 jg. 7(2): 31-35.
 • Rijsewijk, A. van, 2005. Padden horror. RAVON 19 jg. 7(1): 20.
 • Rijsewijk, A. van, 2005. Rugstreeppadden in de Noordoostpolder. RAVON 19 jg. 7(1): 16-19.
 • Rijsewijk A.C. van & J.J.C.W. van Delft, 2005. Gladde slang. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Rijsewijk A.C. van, 2005. Hoofdstukken: Gegevens verzamelen in het veld Pag.: 7 -11 en Brabantse dialectwoorden voor amfibieën en reptielen. Pag.: 17-20. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. Pag.:79-82. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Spikmans, F., 2005. Verspreidingsonderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen. Natura 2005/2 jg. 102(2): 40-42.
 • Spikmans, F. & N. van Kessel, 2005. Inhaalslag verspreidingsonderzoek amfibieën. Kamsalamanders gezocht. RAVON 19 jg. 7(1): 5-7.
 • Strijbosch, H., A.H.P. Stumpel, R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft, A. Groenveld & D. Bauwens, 2005. Standaardlijst voor de Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen. RAVON 21 jg. 7(3): 65-72.
 • Zollinger, R. & J. van Delft, 2005. Inhaalslag verspreidingsonderzoek reptielen, amfibieën en vissen. Aan de slag met de Inhaalslag. RAVON 19 jg. 7(1): 2-4.  
 • Zuiderwijk, A. 2005. Reptiel met pieken en dalen. De zandhagedis in het natuurbeheer. Natura 102(5): 154-155.

2004

 • Bosman, W., 2004. De zonnebaars overwonnen. RAVON 17 jg. 6(2): 26-27.
 • Creemers, R.C.M., 2004. Amfibieën en reptielen: honkvast. Hoofdstuk in: Roos & Woudenberg: Opgewarmd Nederland. Stichting Natuurmedia. p. 68-71.
 • Groenveld, A. & G. Smit, 2004. Declining amphibian populations in the Netherlands. In: J.W. Wilkinson (Ed.), 2004. Collected DAPTF Working Group Reports: ten years on. DAPTF, Milton Keynes, 135p., 100-102.
 • Janssen, I., 2004. Observation of the Fire Salamander (Salamandra s. terrestris) seizing an adult Midwife toad (Alytes obstetricans). Amphibia 3(2): 11-12.
 • Rijsewijk A.C. van, 2004. Tien jaar levendbarende hagedis op Kerkeindsche Heide. Nieuwsbrief Meetnet reptielen 31. RAVON Werkgroep Monitoring. 12-15.
 • Spikmans, F., 2004. De Gladde slang, levendbarende hagedis en kamsalamander in Noord-Brabant. In: J. van de Staaij (red.), 2004. Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur in 2004.
 • Völkl, W., I. Janssen, D. Käsewieter & N. Bauman, 2004. Gibt es bei der Ringelnatter (Natrix natrix) eine Bezeihung zwischen der Populationsstruktur und der Amphibiendichte? Zeitschrift für Feldherpetologie 11(2): 145-165.
 • Zollinger, R. 2004. Das Artenschutzprogramm Laubfrosch in den Niederlanden. In: D. Glandt & A. Kronshage (Hrsg.): Der Europäische Laubfrosch. Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement 5: 175-181.

 2003

 • Bosman, W., 2003. Het Rauwven, een exotisch ven in het beekdal van de Aa. RAVON 15, 5 (3), 33-36.
 • Bosman, W., P. van den Munckhof & H. Strijbosch, 2003. Overasseltse en Hatertse vennen. De voedselkeuze van zes samen voorkomende amfibieën. RAVON 16, 6(1), 4-7.
 • Creemers, R. 2003. Red List of reptiles and amphibians in the Netherlands. The harmonization of Red Lists for threatened species in Europe. Proceedings of an International Seminar in Leiden 27 and 28 november 2002. p. 121-126.
 • Creemers, R., 2003. Boomkikker: aantalsontwikkeling (B2-8) In: Natuurcompendium 2003. Uitgave van het Milieu en Natuurplanbureau en het CBS. p. 126-127
 • Creemers, R., 2003. Knoflookpad in het rivierengebied (D7-9) In: Natuurcompendium 2003. Uitgave van het Milieu en Natuurplanbureau en het CBS. p. 293-294.
 • Zollinger, R. 2003. Newts in the Netherlands. Great Crested News (sept 2003) issue 6.

2001

2000

1998

1996

1995

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina