Brochures

Minimaliseren

RAVON heeft diverse brochures uitgebracht, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Op deze pagina kunt u de brochures downloaden.

Folder over de knoflookpad
Knoflookpad

Folder over ringslangen en broeihopen
Ringslang

Folder kwabaal
Kwabaal

Tussen arm en Rijk. Kansen voor soorten van droge schraalgraslanden
Tussen arm en rijk

De zonnebaars levenswijze, problematiek en beheer
De zonnebaars

Habitatbeheer voor Brabantse amfibieën
Habitatbeheer voor
Brabantse amfibieën

De hazelworm in Noord-Brabant, levenswijze en beheer
De hazelworm in
Noord-Brabant

Engelstalige brochure over RAVON
Engelstalige brochure
over RAVON

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina