Amfibieën

Minimaliseren

In Nederland komen van nature zestien soorten amfibieën voor te weten 11 kikkers en padden en 5 salamanders. Naast deze inheemse soorten zijn er ook enkele exotische amfibieën door de mens geïntroduceerd. Amfibieën zijn koudbloedige gewervelde dieren met een waterdoorlaatbare huid. Het leefgebied van amfibieën is op te delen in drie deelgebieden: het 'voortplantingshabitat' (water, waarin de eiafzet plaats vindt en de larven kunnen opgroeien), het 'zomerhabitat' (de plek waar de jonge en volwassen dieren de zomer doorbrengen, waar ze voedsel en beschutting vinden) en een 'winterhabitat' (de plaats waar de dieren hun winterslaap houden). De verspreidingskaart toont waar in Nederland waarnemingen zijn gedaan van amfibieën (praktisch overal). 

Klik hieronder op de foto's of rechts in het menu op de soortnamen voor een uitgebreide soortbeschrijving met foto en informatie over de leefwijze, verspreiding, bescherming en methode van monitoren.

 

Gewone pad - foto Jelger Herder
Gewone pad
Rugstreeppad - foto Jelger Herder
Rugstreeppad 
Geelbuikvuurpad - foto Jelger Herder
Geelbuikvuurpad 
Vroedmeesterpad - foto Jelger Herder
Vroedmeesterpad
Knoflookpad - foto Jelger Herder
Knoflookpad
Poelkikker- foto Jelger Herder
Poelkikker
Bastaardkikker- foto Jelger Herder
Bastaardkikker
Meerkikker- foto Jelger Herder
Meerkikker
Bruine kikker- foto Jelger Herder
Bruine kikker
Heikikker- foto Jelger Herder
Heikikker
Boomkikker- foto Jelger Herder
Boomkikker
Vuursalamander- foto Jelger Herder
Vuursalamander
Kleine watersalamander- foto Jelger Herder
Kleine watersalamander
Kamsalamander- foto Jelger Herder
Kamsalamander
Alpenwatersalamander- foto Jelger Herder
Alpenwatersalamander
Vinpootsalamander- foto Jelger Herder
Vinpootsalamander

 

  

Soortpagina's

Minimaliseren

Exoten

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina