Adder

Minimaliseren

Adder - foto Jelger Herder

Beschrijving
De adder (Vipera berus) is de enige gifslang in Nederland. Adders komen voor in heide- en hoogveengebieden en soms ook op open plekken in bossen. Het zijn relatief kleine, zwaar gebouwde slangen. Ze hebben een duidelijke driehoekige zigzagtekening en verticale pupillen. De mannetjes zijn in het algemeen grijs. Ze hebben een sterk contrasterende zwarte rugstreep. Vrouwtjes zijn vaak lichtbruin. En zij bezitten een donkerbruine rugstreep (zie foto).

Adders zijn niet agressief en niet gevaarlijk (als ze  met rust worden gelaten). Een adderbeet is meestal zeer pijnlijk en kan leiden tot misselijkheid, flauw vallen en sterke zwellingen van gebeten lichaamsdelen. Het toedienen van anti-serum kan in ernstige gevallen nodig zijn. Bij minder ernstige beten is dat af te raden vanwege de vele bij-effecten. Adders zijn levendbarend: ze broeden de eieren uit in het moederlichaam.

Zie voor meer informatie de pagina van de RAVON Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN).

Informatie over wat te doen bij een adderbeet kun je vinden bij veelgestelde vragen. Informatie over adderbeten wordt verzameld door de WAN en kun je via het adderbeet formulier doorgeven.

Bescherming
De adder staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). Ook heeft hij een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De adder is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

adder.jpg

Ook de index van de adder bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 2009. De adder is vooral in de noordelijke verspreidingskern (Drenthe en Friesland) in flinke aantallen waargenomen (maximaal 18). Daarnaast werd de soort waargenomen op de bekende trajecten op de Veluwe, in Overijssel en de Limburgse Meinweg. Ondanks het letterlijk platlopen van het traject in Haaksbergen door fotografen werden hier gelukkig ook nog adders waargenomen. De vrijwilliger hier moet soms achteraan sluiten in de fotografenstoet om zijn traject te bezoeken.

Informatie over de trendberekening

  

Foto's

Minimaliseren
Zwanger of gewoon veel gegeten? Fochteloerveen, Drente/Friesland 2014.
Mooie adder op de Ijzeren Rijn in de Meinweg. April 2014.
Adder
Staphorst 2013
Staphorst 2013
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina