Gladde slang

Minimaliseren

Coronella austriaca

Beschrijving
De gladde slang (Coronella austriaca) heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Hij wordt nogal eens verward met de adder. Het verschil zit hem in de ronde pupil, de duidelijk slankere bouw, een hooguit wat vage zigzagtekening en een langere staart.

Gladde slangen komen vooral voor op heideterreinen, hoogvenen en  stuwwallen. In hun verspreiding zijn ze duidelijk beperkt tot zandgronden. Ze leven vooral van jonge nestmuizen en soms van hagedissen. Ze zijn niet giftig en niet agressief. Gladde slangen zijn levendbarend: ze broeden de eieren uit in het moederlichaam.

Bescherming
De gladde slang staat op de Rode Lijst aangemerkt als "bedreigd" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort heeft een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 2) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.

Klik hier voor het beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant.  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

Op maar liefst acht trajecten is deze soort nieuw opgedoken, waarvan er zeven op de Veluwe liggen en één in Noord-Brabant. De hoogste aantallen (maximaal 12) werden waargenomen in de bekende verspreidingskernen op de Veluwe en in de Peel. De nieuwe routes in Noord-Brabant die hier in het kader van een provinciaal soortbeschermingprogramma zijn uitgezet leverden ook waarnemingen op: op vijf van deze trajecten werden gladde slangen waargenomen.

  

Nieuwsbrieven

Minimaliseren
 

Voor en door beheerders van gebieden met gladde slangen in Noord-Brabant zijn er nieuwsbrieven uitgegeven.  Deze nieuwsbrieven zijn mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Klik hieronder op het plaatje om de pagina te gaan waarop de nieuwsbrieven te downloaden zijn als PDF. 

Klik hier om de Nieuwsbrief Gladde slang in Noord-Brabant nummer 13 te downloaden (PDF)

 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Gladde Slang - Engbertsdijksvenen
Gladde Slang - Engbertsdijksvenen
Gladde Slang - Engbertsdijksvenen
Gladde Slang - Engbertsdijksvenen
montferland
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina