Hazelworm

Minimaliseren

Hazelworm - foto Jelger Herder

Beschrijving
De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis. Vaak wordt hij ten onrechte voor een slang aangezien. Hij heeft een voorkeur voor bossen, bosranden, houtwallen, heide en weg- en spoorbermen. Hazelwormen zijn vaak lastig te vinden omdat ze weinig op open plekken zonnen. In mei bestaat de grootste kans dat je ze zonnend aan kunt treffen. De rest van het jaar verschuilen ze zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken of ondergronds.
 

Bescherming
De hazelworm staat op de Rode Lijst aangemerkt als "thans niet bedreigd" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort is tevens beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). Ook heeft hij een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De hazelworm is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. n 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

hazelworm.jpg

De index van de hazelworm blijft vrijwel gelijk aan de voorgaande drie jaren. We hebben inmiddels voldoende trajecten om ook deze heimelijk levende soort goed te kunnen meten.
Deze lastig vindbare soort is met name op de speciale plaatjestrajecten in behoorlijke aantallen gezien. Het was afgelopen jaar raak in Maastricht, de Brabantse Kampina en het Drenthse Wapserveld, er werden maximaal 33 exemplaren op één telronde gezien. Op trajecten bij Malden, Nunspeet en Emmen verscheen de soort voor het eerst sinds de start van de monitoring.

Informatie over de trendberekening

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Bijtende hazelwormen?
Close-up
Bijtende hazelwormen?
hazelworm, Veluwe
Hazelworm , Veluwe
Gezien in Noorderlijk Montferland
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina