Levendbarende hagedis

Minimaliseren

Lacerta vivipara

Beschrijving
De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara (synoniem: Lacerta vivipara)) leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen en in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten. In Zeeland en op Terschelling komt de soort ook voor in de duinen. Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt levendbarend: ze broeden de eieren als het ware uit in het moederlichaam. De mannetjes van deze hagedis hebben een oranje buik en een licht zwarte buikpigmentering. Vrouwtjes zijn op hun buik ongepigmenteerd en gelig.

Bescherming
De levendbarende hagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als "gevoelig" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort is tevens beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). Ook heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De levendbarende hagedis is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

levendbarendehagedis.jpg

Het zorgenkindje onder de inheemse reptielen kende een doorsnee jaar en dat is voor deze soort eigenlijk al goed nieuws. De index is vrijwel gelijk aan die van 2009. De aantallen namen niet verder af en de soort lijkt zich te handhaven op het huidige niveau dat echter lager ligt dan tijdens de start van het Meetnet in 1994. De toptrajecten voor deze soort lagen afgelopen jaar in Drenthe, het Gooi, de Utrechtse heuvelrug en Zuid-Limburg. Met 62 individuen ligt de topscore beduidend lager dan voorgaande jaren toen het traject bij Waalre steevast goed was voor topscores. Komend jaar wordt dit door droeve omstandigheden vacant geworden traject gelukkig weer belopen.

Informatie over de trendberekening

  

Fotoalbum

Minimaliseren

 Juveniel
Conn Barrett
Bij Loenen Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Conn Barrett
Bij Loenen Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Mooie levendbarende hagedis tussen de bloeiende heide. Leersumse, Utrecht 2014.
Mooie levendbarende hagedis tussen de bloeiende heide. Leersumse, Utrecht 2014.
Mooie levendbarende hagedis tussen de bloeiende heide. Leersumse, Utrecht 2014.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina