Muurhagedis

Minimaliseren

Podarcis muralis

Beschrijving
De muurhagedis (Podarcis muralis) komt in Nederland alleen nog voor op enkele oude vestingwerken in het centrum van Maastricht. De soort bereikt hier de uiterste noord-westelijke grens van zijn areaal. In België is hij te vinden op enkele plaatsen in het Maasdal. Muurhagedissen komen voor op oude muren, steile, stenige zuidhellingen en rotswanden. De eieren van de muurhagedis worden afgezet tussen stenen of in zand.
 

Na het dieptepunt in de jaren tachtig groeit de populatie muurhagedissen weer. Het gaat  nog steeds om maar enkele honderden dieren en een kwetsbare, volledig geïsoleerde populatie.

Bescherming
De muurhagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als "ernstig bedreigd" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort heeft een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 2) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

muurhagedis.jpg

Ons zeldzaamste reptiel kende een goed jaar. Na twee mindere jaren werden er in 2010 weer behoorlijke aantallen geteld. Desalniettemin blijft de situatie in Maastricht zorgwekkend: naast infrastructurele ontwikkelingen in het leefgebied worden de dieren is er nog steeds sprake van veel verstoring door fotografen/waarnemers en worden er nog altijd dieren illegaal weggevangen.

Informatie over de trendberekening

  

Fotoalbum

Minimaliseren
muurhagedis Ineke Schaars  (28)
muurhagedis Ineke Schaars  (33)
muurhagedis Ineke Schaars  (32)
muurhagedis Ineke Schaars  (31)
muurhagedis Ineke Schaars  (30)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina