Ringslang

Minimaliseren

Ringslang - foto Jelger Herder

Beschrijving
De ringslang (Natrix helvetica) is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter 40). Hij is niet giftig. En hij bijt zelfs niet als hij gevangen wordt. Ringslangen leggen hun twintig tot 30 eieren in compost, bladhopen en in mestvaalten. Door het verdwijnen van mestvaalten hebben ze vaak moeite geschikte eiafzetplekken te vinden. De ringslang komt vooral voor ten noorden van de grote rivieren.

Bescherming
De ringslang staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar"(Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). Ook heeft hij een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De ringslang is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

Video (Copyright Niek Frigge)
Afweerhouding gewone pad bij ringslang

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SONY DSC
ringslang
Ringslang
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina