Zandhagedis

Minimaliseren

Lacerta agilis

Beschrijving
De zandhagedis (Lacerta agilis) komt in Nederland vooral voor op heideterreinen op hogere zandgronden in het oosten, zuiden en midden van ons land en in de duinen ten noorden van Zeeland. Het is een vrij robuust gebouwde hagedis. Zeer opvallend zijn de groene flanken van de mannetjes in het voorjaar. Voor het leggen van eieren kiezen de vrouwtjes zonnige, onbegroeide zandige plekken. De eitjes worden op 5 tot 20 cm diepte ingegraven. De warmte van de zon zorgt dan voor verdere ontwikkeling van de eieren.

Bescherming
De zandhagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). Ook heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 2) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4).  In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoring en Trends

Minimaliseren

Video paring (Copyright Niek Frigge)

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
montferland
Ineke Schaars
montferland
Ineke Schaars
montferland
Ineke Schaars
montferland
Ineke Schaars
montferland
Ineke Schaars
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina