Reptielen

Minimaliseren

In Nederland komen van nature zeven soorten reptielen voor. Te weten drie soorten slangen en vier soorten hagedissen. Naast deze inheemse soorten zijn er ook enkele exotische reptielen door de mens geïntroduceerd. Ten slotte spoelen er met enige regelmaat zeeschildpadden aan op de Nederlandse stranden, dit zijn dwaalgasten. 

Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie. Die vegetatie moet voldoende schuilmogelijkheden bieden. En de plek moet snel opwarmen en voldoende open zijn om te kunnen zonnen. Vooral heide voldoet vaak aan deze voorwaarden. Ideale leefgebieden zijn overgangen tussen bossen en heide, structuurrijke vegetaties zoals oude heide, maar ook vervallen overgroeide steenstapels en muurtjes. De verspreidingskaart hiernaast toont waar in Nederland waarnemingen zijn gedaan van (inheemse) reptielen. 

Klik rechts in het menu op de soortnamen of onder op één van de foto's voor een uitgebreide soortbeschrijving met foto en verspreidingskaartje.

Adder - foto Henk van Harskamp
Adder
Gladde slang - foto Rene Krekels
Gladde slang

Ringslang - foto Peter Verbeek
Ringslang

Zandhagedis - foto Jelger Herder
Zandhagedis

Levendbarende hagedis - foto Jelger Herder
Levendbarende hagedis
Muurhagedis - foto Jelger Herder
Muurhagedis
Hazelworm - Henk van Harskamp
Hazelworm
Roodwangschildpad (exoot) - foto Jelger Herder
Exotische reptielen
Onechte karetschildpad - foto Jelger Herder
Zeeschildpadden  

Soortpagina's

Minimaliseren

Exoten

Minimaliseren

Dwaalgasten

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina