Nieuws

Minimaliseren
09
Duik in de Week van Ons Water!

Beleef hoe bijzonder water in Nederland is. Van 12 tot en met 21 mei 2017 vieren we de nationale Week van Ons Water met als thema schoon en gezond water. Overal in het land worden uitjes en activiteiten georganiseerd. 'Duik in de Week van Ons Water', ga mee vissen tellen.

Overal wat te doen
In de Week van Ons Water organiseren watermusea allerlei spetterende activiteiten en gaan van de zuiveringsinstallaties van de waterschappen de deuren open voor een kijkje in de keuken. Ook kun je de natuur in om zelf te zien hoe schoon en mooi ons water er in Nederland bij ligt. Ga op slootsafari, peddel een rondje in de kano of ontdek de kleinste waterdiertjes door een microscoop. Dan kom je er ook achter hoe belangrijk het is dat vissen ongehinderd door heel Nederland kunnen zwemmen. De wereld van ons water heeft veel facetten en er valt voor jong en oud heel veel te ontdekken. Ook zelf kun je een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door niet alles zomaar door het riool te spoelen, geen zwerfvuil te laten slingeren en je tuin te vergroenen. Kijk voor meer informatie, alle activiteiten en acties op weekvanonswater.nl.

Vissen tellen voor Ons Water
De visstand zegt veel over de natuur onder water. Hoe beter het gaat met ons water, hoe meer vissoorten zich er thuis voelen. Het water in onze rivieren, meren en sloten is niet zo goed, schoon en gezond als we willen. Denk maar eens aan de vervuiling van mest en bestrijdingsmiddelen en aan de sluizen en dammen die vissen maar moeilijk kunnen passeren als ze reizen. De paling bijvoorbeeld gaat om te paaien naar verre oorden op de oceaan en komen later weer terug. Gelukkig maken waterschappen en Rijkswaterstaat steeds meer vispassages en maken het het water steeds schoner en natuurlijker. Daar worden niet alleen die vissen gelukkig van, maar het geeft ons ook een mooiere leefomgeving. Met de ‘Nationale Actie Vissen Tellen’ tellen vele vrijwilligers tijdens de Week van Ons Water vissen in de Nederlandse wateren en wordt de visstand in kaart gebracht. Deze actie wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met Stichting RAVON en Sportvisserij Nederland. Wil jij ook vissen tellen? Doe dan mee met het Meetprogramma Zoetwatervissen, het Meetnet ANLb, Samen voor de Aal of ga mee meet één van van de activiteiten.

Initiatiefnemers
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten. Breng Ons Water in balans!


  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina