Nieuws

Minimaliseren
18
Flora en Fauna congres 18 januari 2014
De VOFF en Soortenbescherming Nederland organiseren zaterdag 18 januari 2014 het eerste flora en faunacongres in Nijmegen. Centraal staan de activitei...

slang.gif[Lees verder...]

18
Natuurplaza symposium 2014
Op 6 maart 2014 zal het Natuurplaza-RU-IWWR symposium ‘Verhongering’ gehouden worden. Verhongering: over hoe milieuproblemen en beheer doo...

slang.gif[Lees verder...]

17
Million Dollar Fund for Frogs
The Amphibian Survival Alliance (ASA) is pleased to announce the creation of the first major fund to help stem global amphibian declines. This fund has been pulled together from support of Alliance partners such as RAVON.

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Amfibieën, Actueel
17
Schubben en slijm 18 is verschenen
De nieuwsbrief staat vol met interessante artikelen, waarnemingen en nieuws over reptielen, amfibieën en vissen. Klik op lees verder om de nieuws...

slang.gif[Lees verder...]

17
RAVON 51 is verschenen
Dit prachtige decembernummer lag afgelopen weekend bij onze donateurs op de mat. Traditioneel is het waarnemingenoverzicht opgenomen met verspreidings...

slang.gif[Lees verder...]

18
ProRail in de bres voor de vuursalamander
ProRail gaat in het Bunderbos bij Maastricht maatregelen nemen om de vuursalamander te beschermen. Het beestje wordt bedreigd door een schimmelinfectie.

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Amfibieën, Actueel
18
Cursus Grote modderkruiper en Co. & ruimtelijke ontwikkeling 25 maart 2014
Hoe ga je om met beschermde vissoorten in het plangebied? In deze ééndaagse cursus leer je dit voor grote modderkruiper en andere soorte...

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Vissen, Actueel
18
Motie groene vrijwilligers aangenomen!
De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) afgelopen donderdag indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers te borgen, is aangenomen.

slang.gif[Lees verder...]

11
RAVON-dag 2013 Winnaars en Samenvattingen
Wij feliciteren Herman Sieben (winnaar column), Matthijs de Vos (winnaar Lendersprijs) en Tariq Stark (winnaar Jeugd Lendersprijs). Klik op lees verde...

slang.gif[Lees verder...]

06
Presentaties RDN symposium online!
Zojuist zijn de presentaties (als PDF of Prezi) online gezet op de pagina van het RDN symposium "Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen". Kl...

slang.gif[Lees verder...]

04
Evaluatie Groen en Doen 2013

Meegedaan aan Groen en Doen in 2013? Geef je ervaringen door!

slang.gif[Lees verder...]

30
Speciaal RAVON Themanummer over vuursalamander verschenen
In dit thema nummer komen wetenschappers, beheerders en vrijwilligers aan het woord over de ontdekking van de nieuwe schimmel die het voortbestaan van...

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Amfibieën, Actueel
23
RAVON tijdschriften 2012 nu te downloaden
Zojuist zijn de PDFs van de in 2012 verschenen RAVON nummers (43 t/m 46) aan de website toegevoegd. Klik op lees verder om de nummers te downloaden.&n...

slang.gif[Lees verder...]

16
RAVON-dag 2013 - za 9 november
Kom ook naar de landelijke dag van RAVON op zaterdag 9 november. Voor het programma klik op Lees Verder.

slang.gif[Lees verder...]

03
Schubben en slijm 17 is verschenen
De nieuwsbrief staat vol met interessante artikelen, waarnemingen en nieuws over reptielen, amfibieën en vissen. Klik op lees verder om de nieuws...

slang.gif[Lees verder...]

29
Programma symposium 31 oktober 2013 bekend
Op donderdag 31 oktober a.s. vindt, als afsluiting van het RDN-programma ‘Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen’ een symposium ...

slang.gif[Lees verder...]

18
Nu in tijdschrift RAVON: Rugstreeppadden in Rotterdamse haven
Om terreinen waar de rugstreeppad voorkomt voor het havengebied in gebruik te kunnen nemen is compenserend leefgebied aangelegd. Dankzij een goede aanpak en uitgevoerde monitoring weten we, dat de naar deze compensatiegebieden verplaatste dieren zich succesvol voortplanten.

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Amfibieën, Actueel
16
Boekje Ik wil dit blijven doen!
Vrijwilligers uit Groen en Doen-projecten komen in beeld en aan het woord in het boekje 'Ik wil dit blijven doen!' dat vorige week is overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

slang.gif[Lees verder...]

09
Herstel van leefgebieden gladde slang - VeldwerkPlaats
U kunt nog deelnemen aan de VeldwerkPlaats met als titel "Herstel van leefgebieden voor de gladde slang" op vrijdag 13 september 2013 te Bladel. Voor ...

slang.gif[Lees verder...]

Posted in: Actueel, Reptielen
09
SER Energieakkoord
RAVON staat positief tegenover het SER Energieakkoord en raakt graag betrokken bij uitwerking en implementatie van het akkoord waar het raakt aan natu...

slang.gif[Lees verder...]

Pagina 10 van 19Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste   
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina