Organisatie

Minimaliseren

Raad van Toezicht
RAVON is een stichting met een Raad van Toezicht als eindverantwoordelijke. Zij vervult een controlerende taak.
Daarnaast heeft de stichting een bestuur. Het bestuur bestaat uit 1 persoon: de bestuurder. De bestuurder is ook directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en bestuurt de Stichting. Een aantal bevoegdheden komt toe aan de Raad van Toezicht zoals het vaststellen van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en Meerjarenplan en het aannemen en ontslaan van de directeur. Overige bevoegdheden liggen bij de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 en maximaal 8 leden.

De leden van de Raad van Toezicht: Joke Cuperus, Jean Eigeman, Rob Geraeds, Riëtte Iken, Roel de Jong en John Melis (voorzitter).

De Adviesraad
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de werkorganisatie, de Raad van Toezicht en 
het bestuur. De Adviesraad slaat een brug tussen de Raad van Toezicht, de bestuurder/directeur en de vrijwilligers. De Adviesraad adviseert over (tenminste) de beleidsplannen en relevante wijzigingen in de organisatie. 

De Adviesraad bestaat uit tenminste 6 en maximaal 13 leden. Contactpersoon is Robert Top. U kunt hem bereiken via het volgende e-mailadres: klik hier.

De overige leden van de Adviesraad zijn: Gerard Smit, Monica Wesseling, Bert Broers en Daan v.d. Elsken

Werkorganisatie

Het landelijk bureau van RAVON werkt vanuit de vestigingen in Nijmegen en Amsterdam. De werkorganisatie bestaat uit 31 medewerkers (22, 5 arbeidsplaatsen, dit is inclusief de medewerkers van de VOFF (1) en FLORON (4)).

De organisatie wordt geleid door het managementteam: Rob van Westrienen (directeur), Ronald Zollinger (teamleider Onderzoek en Bescherming) en Raymond Creemers (teamleider Vrijwilligers en Gegevens). Er is een ondersteunende staf (secretariaat, financiën, systeembeheer) en de inhoudelijke projectleiders en projectmedewerkers werken op projectbasis samen in wisselende samenstellingen in projectteams in een matrixorganisatie. Het landelijke bureau voert opdrachten uit en coördineert en faciliteert de vrijwilligers.

Vrijwilligers

De 1500 RAVON vrijwilligers werken mee aan onder ander verspreidingsonderzoek en monitoring en zijn georganiseerd in lokale werkgroepen of werkgroepen rondom specifieke thema's  Via een tijdschrift, een nieuwsbrief, social media en diverse websites worden vrijwilligers regelmatig geïnformeerd over de voortgang van onderzoek.  

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina