Tuinvijver-opschoontelling

Minimaliseren

Doel
Bescherming amfibieën en vissen door preventief tuinvijvers schonen in het najaar; voorkomen dat amfibieën en vissen, die overwinteren in een tuinvijver, sterven door zuurstoftekort.

Voor wie bedoeld
Zoveel mogelijk mensen die een eigen tuinvijver hebben waarin amfibieën en vissen overwinteren.

Wat gaat we doen
Oud plantenmateriaal uit de tuinvijver halen en in de tuin (nabij de vijver) een paar uur op de kant neerleggen voordat het materiaal na een check op amfibieën wordt afgevoerd. En tellen wat in de tuinvijver tijdens de opschoonactie is aangetroffen (amfibieën, vissen, waterkevers, insectenlarven, waterplanten).

Wanneer doen we het
Periode half september – half oktober.

Waarom deze periode?
In deze periode hebben de meeste jonge kikkers, salamanders en padden de vijver verlaten en zijn er nog geen dieren in winterrust. Er kunnen nog wel amfibieën in het water zijn (vooral bruine kikkers en watersalamanders), maar die hebben in die periode nog de mogelijkheid om te vluchten en een schuilplaats te vinden. Het kan ook voorkomen dat er nog late larven (vooral groene kikker) in de vijver aanwezig zijn. Deze kunnen tijdelijk in een waterbak of emmer worden ondergebracht en na de schoning worden teruggezet.

Data verzamelen
Via tuintelling.nl kunnen mensen doorgeven welke dieren en planten ze in hun tuinvijver aantreffen tijdens het schonen (vooral salamanders, soms kikkers, vissen, insectenlarven, waterkevers, waterplanten etc).

Achtergrondinformatie
Een deel van de bruine kikker populatie, vooral de mannetjes, overwinteren onder water in tuinvijvers. Zij nemen daarmee een risico. Als ze de winter in de vijver overleven en de vrouwtjes bruine kikker de tuinvijvers opzoeken voor de voortplanting, zijn zij al ter plekke en maken de grootste kans zich voort te planten. Ook late larven van groene kikkers, die de metamorfose niet voor de winter hebben kunnen afronden, overwinteren in tuinvijvers. U kunt deze amfibieën helpen door in de herfst zo veel mogelijk oud plantenmateriaal uit uw tuinvijver te halen. Zorg er in de winter tijdens vorstperiodes voor dat er een opening in het ijs blijft en schuif sneeuw zo snel mogelijk van het ijs af. Bij een lange periode van vorst kan onder een met sneeuw bedekte ijslaag namelijk amfibieën- en vissterfte optreden als gevolg van zuurstofloosheid. Onder het ijs gaat de rotting van oud plantenmateriaal gewoon door en dit proces kost veel zuurstof. Wanneer op het ijs een laagje sneeuw komt, kan er geen licht meer in het water komen. De algen en waterplanten kunnen zonder zonlicht geen zuurstof produceren, waardoor het zuurstofgehalte nog meer daalt. Voorkom dat uw kikkers en salamanders stikken: wees er op tijd bij en help ze de winter goed door te komen!

Tuintips
Om te voorkomen dat in het vroege voorjaar (na een vorstperiode en sneeuw) allemaal opgeblazen kikkers komen boven drijven geven wij vanuit RAVON ieder jaar tuintips om tijdig (in het najaar) de tuinvijver te schonen en zo veel mogelijk oud plantenmateriaal uit de tuinvijver te halen. Ook geven we ieder jaar wel natuurberichten uit zoals Help vissen de winter door, die allemaal betrekking hebben op hetzelfde.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina