Fondsen en subsidies

Minimaliseren

Klik hier om naar de pagina van Stichting Bevordering Herpetologie te gaan

Onderzoek door vrijwilligers kost naast de inzet van tijd vaak ook geld. Gelukkig is er een aantal fondsen die financiële ondersteuning kunnen bieden aan vrijwilligers voor hun onderzoek.

Stichting Bevordering Herpetologie (SBH)

De "Stichting Bevordering Herpetologie (SBH)" is al sinds 1966 actief met het bevorderen van de kennis over amfibieën en reptielen in de breedste zin van het woord. Hoewel ooit opgericht vanuit de vereniging Lacerta en dus sterk gericht op de terrariumhouderij, staat tegenwoordig vooral kennis over dieren in het wild, zoals gedragsstudies, ecologisch- en inventarisatiewerk, maar ook natuurbeschermingsactiviteiten ten bate van amfibieën en reptielen hoog in het vaandel bij het stichtingsbestuur. Ook studies aan amfibieën en reptielen in gevangenschap worden gestimuleerd, mits deze bijdragen aan meer kennis over bepaalde soorten of terrariumtechnieken. De doelstelling van de SBH betreft vooral het ondersteunen en stimuleren van particulier initiatief.  

____________________________________________________________________________________________________________

Meester Prikebeen Fonds = onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Meester Prikkebeen Fonds 

Per 1 januari 2009 is het Meester Prikkebeen Fonds ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds, vernoemd naar de vermaarde vlindervanger, is bedoeld om amateuronderzoekers op het terrein van flora en fauna – van mos tot vos - financieel te ondersteunen bij het veldwerk. Hiervoor heeft het fonds jaarlijks € 25.000,- beschikbaar. 

Klik hier voor meer informatie

____________________________________________________________________________________________________________


Fona fonds

Het Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, Stichting FONA is in 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte in Wageningen.  De Stichting beheert een bescheiden kapitaal waaruit jaarlijks subsidies worden verleend aan projecten in het kader van natuurbescherming. 

Lees meer op: www.fondsonderzoeknatuurbehoud.nl/

____________________________________________________________________________________________________________

Groen Beweegt!

Groen BeweegtGroen Beweegt! wil een groenere samenleving in Nederland bereiken. Groen Beweegt! zet zich in voor meer groene projecten in Nederland middels burgerinitiatief en samenwerking. Iedere inwoner van Nederland kan via www.groenbeweegt.nl kosteloos een groen initiatief beginnen. Groen Beweegt! helpt met de financiering, het bijeenbrengen van de middelen en de contacten om het project te realiseren. 

Voor hun steun wordt geen vergoeding gevraagd. De start van een crowdfunding-campagne is mogelijk via hun partner share2start (www.share2start.com), een door de DNB en AFM geaccordeerde crowdfunder die zich uitsluitend op duurzame initiatieven richt.

GroenBeweegt! en RAVON

Wil je een poel aanleggen, opschonen, opslag verwijderen, een houtwal beheren, een faunapassage aanleggen of iets anders doen ten gunste van reptielen, amfibieën en/of vissen, maar heb je hulp nodig, meld je project aan (groenbeweegt.nl) en realiseer het!

____________________________________________________________________________________________________________

Stimuleringsfonds

Heeft u geld nodig voor onderzoek of uitvoering van een project, waarvan de resultaten bijdragen aan de kennis of bescherming van onze soorten, dan kan dit RAVON-fonds voor u interessant zijn. Subsidieaanvragen digitaal insturen voor 1 september. 

Klik hier voor meer informatie.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina