Afdeling Noord-Brabant

Minimaliseren
boomkikker-nb.jpg

Noord-Brabant is qua landschap zeer gevarieerd. Denk maar aan het zeekleigebied in het Noordwesten of aan de heide terreinen op de droge zandgronden... Door deze variatie in landschappen zijn er ook relatief veel verschillende soorten binnen de provincie te vinden. Dus ook veel soorten amfibieen, reptielen en vissen! We zetten ons in om deze unieke soortenrijkdom in onze provincie te inventariseren en te beschermen.


Noordoost Brabant

Wim van den Heuvel (email),

West, midden en zuidoost Brabant
Arnold van Rijsewijk, (email)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina