Afdeling Noord-Holland

Minimaliseren
herpetofauna atlasnh.jpgDe afgelopen jaren zijn er in het kader van het verzamelen van gegevens voor de Atlas van de Noord-Hollandse Amfibieën en Reptielen & Atlas van Noord-Hollandse Vissen veel excursies georganiseerd en inventarisaties uitgevoerd. Om daar een vervolg aan te geven is een de Werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen Noord-Holland opgericht. 

Doel
Het doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie van vissen, amfibieën en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van harte welkom. Het is de bedoeling dat de werkgroepleden hun kennis vergroten en delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, monitoren en het beschermen van diverse soorten vissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland.  

Activiteiten
De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de verspreiding van de zoet-, brak- en zoutwatervissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland. Daarnaast kunnen er mogelijk ook elders excursies worden georganiseerd. Ieder jaar worden er minimaal vier activiteiten georganiseerd. Ook lezingen behoren tot de mogelijkheid. 
Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is welkom. 

Informatie
De werkgroep is een initiatief van drie betrokken leden van de organisaties KNNV Amsterdam, Stichting RAVON & Landschap Noord-Holland. Wie belangstelling heeft voor de Werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en graag eens wil komen kennismaken of zich wil aanmelden, wordt verzocht contact op te nemen met een van hen. Middels mailings zullen we u op de hoogte houden. Aankondigingen en excursieverslagen worden ook gepost op het RAVON-forum


Edo Goverse (RAVON) 
email
tel. 020-5257331 

Geert Timmermans (KNNV afdeling Amsterdam)

email

Kees Dekker (Landschap Noord-Holland) 
email

  

Agenda afdeling Noord-Holland

Minimaliseren
Categories:
select
Start EventEinde EventTitel
12-5-2018 13:00 12-5-2018 16:00 Zandhagedissen zoeken op de Hondsbossche Duinen
13-10-2018 10:00 13-10-2018 14:00 Visbemonstering Kalverpolder
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina