Vissenwerkgroep Zeeland

Minimaliseren

Sinds 2012 werken Het Zeeuwse LandschapRAVON en Zeeschelp aan een provinciale visatlas, daarbij geholpen door stagiairs en vrijwilligers. De voorlopige resultaten zijn in de vorm van deze levende digitale atlas te zien. Door vrijwilligers zal veldwerk in de witte gebieden en of gericht naar bijzondere soorten worden gedaan. Begin 2015 zal er begonnen worden met het schrijven van de altas. Deze zal worden uitgegeven in de Fauna Zeelandica reeks.

  

Werkgroep amfibieën en reptielen

Minimaliseren

KNNV- en RAVON-werkgroep Walcheren, contactadres: Peter Sneltjens, e-mail: snellepeter@zeelandnet.nl.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina