Provinciale afdelingen

Minimaliseren

poelkikker.jpg

RAVON heeft een aantal provinciale afdelingen, die actief zijn met inventarisatie, monitoring, onderzoek, bescherming, het geven van voorlichting en beheerswerk. 

Door sommige afdelingen worden bijzondere projecten uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de provinciale verspreidingsatlassen over amfibieën en reptielen, die zijn uitgegeven door de afdelingen Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe (WARD), Limburg (NHGL) en Noord-Holland. En de visatlassen van Noord-Holland en Gelderland.  

De meeste afdelingen organiseren lezingen, cursussen en excursies in hun provincie. Ook geven enkele afdelingen een op de hun
provincie gericht mededelingenblad uit. 

Klik rechts voor de verschillende provinciale afdelingen.
 

  

Provincies

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina