Veelgestelde vragen

Minimaliseren

Wat is ANLb?
ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Om zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied meer kansen te geven, voeren agrariërs al geruime tijd maatregelen uit die de leefomstandigheden voor deze soorten moeten verbeteren. Agrariërs worden hiervoor met subsidie ondersteund. Om te bepalen of deze maatregelen hun vruchten afwerpen, worden vanaf 2016 beschermde soorten in zowel gebieden met als gebieden zonder maatregelen gemonitord. De resultaten worden vervolgens met elkaar vergeleken.

Hoe kan ik meedoen?
Om agrarisch natuur- en landschapsbeheer tot een succes te maken, zijn vrijwilligers nodig om te monitoren. Kom je ons helpen? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Per e-mail ontvang je dan alle informatie om aan de slag te gaan.

Hoe geef ik gegevens door?
Om de resultaten vanuit de veldmonitoring te verzamelen is er een invoermodule gemaakt. In deze module kunnen deelnemers aan het ANLb meetnet veldgegevens invoeren van de getelde amfibieën en/of vissen in een telgebied. Voor meer informatie over de invoermodule, klik hier.

Hoe zie ik waar ik kan monitoren?
In de invoermodule is een kaart beschikbaar waarop de telgebieden staan. Je kunt inzoomen op de kaart. RAVON heeft telgebieden geselecteerd op kilometerhok-niveau. In ieder telgebied zijn 1-4 representatieve meetpunten geselecteerd. Iedere waarnemer kan één of meerdere telgebieden kiezen waarbinnen de aangewezen meetpunten worden onderzocht.

Waar zie ik dat een km hok al gedaan is?
In de invoermodule staan alle telgebieden weergegeven op een kaart. Elk telgebied (op kilometerhok-niveau) heeft een kleur. Deze kleur geeft aan hoeveel bezoeken er plaats hebben gevonden door jou of een andere geregistreerde.

Ik zie/ hoor ook andere soorten dan de doelsoorten, moet ik die ook doorgeven?
RAVON hecht heel veel waarde aan waarnemingen. Voor dit ANLb meetnet moeten echter alleen waarnemingen worden ingevoerd die in een meetpunt of meettraject liggen. Overige waarnemingen zien wij graag in Telmee tegemoet: www.telmee.nl De inloggegevens van telmee zijn gelijk aan die van de ANLb-invoermodule.

Ik zie/ hoor ook amfibieën/ vissen buiten de aangegeven trajecten, moet ik die waarneming ook doorgeven?
RAVON hecht heel veel waarde aan waarnemingen. Voor dit ANLb meetnet moeten echter alleen waarnemingen worden ingevoerd die in een meetpunt of meettraject liggen. Overige waarnemingen zien wij graag in Telmee tegemoet: www.telmee.nl De inloggegevens van telmee zijn gelijk aan die van de ANLb-invoermodule.

Heb ik toestemming nodig van de terrein eigenaar om te monitoren? En hoe krijg ik toestemming hiervoor?
Het merendeel van de meetpunten ligt niet direct aan een openbare weg. In principe moet voor natuurgebieden, agrarische gebieden en niet-openbare ruimte altijd om een betredingstoestemming of vergunning worden verzocht bij de eigenaar of beheerder. RAVON zal zoveel mogelijk assisteren bij het krijgen van toestemming van de eigenaar.

Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op via e-mail: anlb@ravon.nl of telefonisch met RAVON: 024-7410600

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina