Met het schepnet het platteland op!

Minimaliseren

RAVON ondersteunt de provincies en agrarische natuurverenigingen bij de beleidsmonitoring van amfibieën en vissen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Via een nieuw ANLb-meetnet wordt onderzocht of dit beheer een positief effect heeft op soorten. Daarvoor worden locaties waar agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd, vergeleken met locaties zonder agrarisch natuurbeheer.

De volgende doelsoorten staan centraal in deze monitoring: heikikker, kamsalamander, rugstreeppad, boomkikker, poelkikker, knoflookpad, bittervoorn, kleine en grote modderkruiper en beekprik. Andere vis- en amfibiesoorten worden natuurlijk ook meegeteld en geregistreerd.

Om dit meetnet tot een succes te maken hebben we jou nodig. Kom je ons helpen? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Aan de slag

Minimaliseren

Via de invoermodule meetnet agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn de beoogde kilometerhokken te zien, zodat je kunt ontdekken welke locaties bij jou in buurt liggen, en kunnen waarnemingen worden geregistreerd. Binnen ieder kilometerhok zijn 2 tot 4 meetpunten ingetekend die onderzocht moeten worden. Per meetpunt moet afhankelijk van de soort een bepaald aantal minuten geïnventariseerd worden. Het aantal locatiebezoeken per jaar is, afhankelijk van de soort, 2 tot 4 keer. Zie hiervoor de handleidingen.

Om aan de slag te gaan heb je een account bij Telmee.nl nodig, deze is op telmee.nl aan te vragen. Daarnaast heb je een ANLb-code nodig om deel te kunnen nemen aan deze monitoring. Deze code ontvang je na aanmelding via het aanmeldformulier

Contact

Minimaliseren

Voor meer informatie over deze ANLb monitoring kun je contact opnemen via e-mail: anlb@ravon.nl of telefonisch met RAVON: 024-7410613.

FAQ

Minimaliseren

Voor veelgestelde vragen, klik hier.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina