Richtlijn monitoring beekdonderpad

Minimaliseren
Monsterplaatskeuze
Zoek in de onderzoeksgebieden eerst naar geschikte habitat. In beken bestaat dit uit ondiepe, snelstromende trajecten met een bodem van grind, stenen, boomwortels en dood hout.

   
Materiaal Groot schepnet (model RAVON), gestrekte maaswijdte 3 mm. Waadpak (of lieslaarzen).
   

Methode

Plaats het schepnet 0,5 tot 1 meter stroomafwaarts van een potentiële schuilplaats. Woel met voeten of handen tussen de stenen om de beekdonderpad in het net te drijven. Op zandige beektrajecten zonder grind/stenen kan dezelfde methodiek worden gebruikt, alleen worden dan hopen organisch materiaal (bladeren/takken), boomwortels en holle oevers onderzocht. Ook snorkelend is het goed mogelijk om de beekdonderpad te inventariseren door stenen om te draaien.
   
Periode Hele jaar, uitgezonderd de paaitijd (maart-eind april)
   
Te leveren inspanning per km-hok
Bij voorkeur per jaar twee onderzoeksronden waarbij een totale inspanning van minimaal 60 minuten scheppen (2x 30 minuten). Selecteer per kmhok maximaal 3 trajecten. 
   
Aantal personen
De hierboven beschreven richtlijn gaat uit van 1-2 waarnemers. Als er met meer mensen gevist wordt, neemt de te vissen tijd af.

Soortinformatie

Minimaliseren

Beekdonderpad - foto Jelger Herder 

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina