Richtlijn monitoring kleine modderkruiper

Minimaliseren
Monsterplaatskeuze

Zoek eerst naar het geschikte habitat binnen het onderzoeksgebied. Dit zijn begroeide oevers van stilstaande wateren, zoals sloten poelen en plassen en de stromingsluwe delen van stromende wateren. In slotenrijke gebieden ligt de nadruk op de grotere watergangen.

   
Materiaal Groot schepnet (standaardmodel RAVON), gestrekte maaswijdte 3 mm, netgrootte 70x40 cm. Waadpak (of lieslaarzen)
   
Wijze hanteren schepnet

Steek het net op enige afstand vanaf de oever in het water. Haal het met kracht over de bodem en door de vegetatie naar de oever toe.

   
Te leveren inspanning per km-hok

Bij voorkeur per jaar twee onderzoeksronden waarbij een totale inspanning van minimaal 60 minuten scheppen wordt geleverd (2 x 30 minuten).

   
Aantal personen
De hierboven beschreven richtlijn gaat uit van 1-2 schepnetvissers. Als er met meer mensen gevist wordt, neemt de te vissen tijd af.
   
Periode
April tot en met oktober

 

Soortinformatie

Minimaliseren

Kleine modderkruiper - foto Jelger Herder

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina