Richtlijn monitoring rivierdonderpad

Minimaliseren
Monsterplaatskeuze
Zoek in de onderzoeksgebieden eerst naar geschikte habitat. In beken bestaat dit uit ondiepe, snelstromende trajecten met een bodem van grind, stenen, boomwortels en dood hout. In grote stilstaande wateren, groter rivieren en kanalen zoek je naar ondiepe oevers met steenstort of andere harde beschoeiingen waartussen rivierdonderpadden zich kunnen verschuilen.              

Methode

Er zijn twee methoden om rivierdonderpadden te monitoren. Met behulp van een schepnet of met een zaklamp. Hieronder worden beide methoden uitgelegd. 
   
Te leveren inspanning per km-hok
Bij voorkeur per jaar twee onderzoeksronden waarbij een totale inspanning van minimaal 60 minuten scheppen of zaklampvissen wordt geleverd (2x 30 minuten). 
   
Aantal personen
De hierboven beschreven richtlijn gaat uit van 1-2 waarnemers. Als er met meer mensen gevist wordt, neemt de te vissen tijd af.

Schepnet

Minimaliseren
Wijze hanteren schepnet
Plaats het schepnet 0,5 tot 1 meter stroomafwaarts van een potentiële schuilplaats. Woel met voeten of handen tussen de stenen om de rivierdonderpad in het net te drijven. Op zandige beektrajecten zonder grind/stenen kan dezelfde methodiek worden gebruikt, alleen worden dan hopen organisch materiaal (bladeren/takken) en holle oevers onderzocht. In polderwateren is het aan te raden om bruggetjes, duikers, stuwtjes en plaatsen waar stenen (puin) aanwezig zijn te onderzoeken.
   
Periode Hele jaar, uitgezonderd paaiperiode (maart-eind april).
   
Materiaal Groot schepnet (model RAVON), gestrekte maaswijdte 3 mm. Waadpak (of lieslaarzen).

Zaklampvissen

Minimaliseren
Wijze hanteren zaklamp Zodra het donker is kan worden begonnen met zaklampvissen. Door met een felle zaklamp in het water te schijnen worden vissen zoals de rivierdonderpad zichtbaar. Ga alleen bij gunstige weersomstandigheden: windstille en droge avonden zijn geschikt. Harde wind en/of regen zijn ongeschikt omdat het doorzicht dan te veel wordt beïnvloed. Door de afwezigheid van oeverbegroeiing is de winterperiode erg geschikt, maar in de rest van het jaar is het onderzoek wel mogelijk. Het vangen van dieren, om zeker te zijn van determinatie, kan met een klein aquariumnetje. De rivierdonderpad en marmergrondel laten zich op deze manier vrij eenvoudig vangen. Zie ook de nieuwsbrief.
   
Periode Gehele jaar, maar voorkeur voor de winter.
   
Materiaal Sterke zaklamp, aquariumnetje.

Soortinformatie

Minimaliseren

Rivierdonderpad - foto Jelger Herder 

Kijkraam maken

Minimaliseren
RAVON Kijkraam Rivierdonderpad
Klik hier
om een handleiding te downloaden om je eigen kijkraam te maken!
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina