Meetnet Beek- en Poldervissen

Minimaliseren

Bittervoorn, schepnetvissen en rivierprikken - foto's Jelger HerderRAVON coördineert het Meetnet beek- en poldervissen. Dit meetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dat gericht is op de systematische verzameling van natuurgegevens. Het monitoren van de ontwikkelingen van beschermde soorten is hierbij een belangrijk doel. De doelsoorten van het Meetnet beek- en poldervissen zijn bittervoorn, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, rivierdonderpad, beekdonderpad, beekprik en rivierprik. 

De aanwezigheid van de doelsoorten dient te worden onderzocht binnen kilometerhokken die op de zoekkaart hiernaast worden weergegeven. Door  in te zoomen op deze kaart wordt zichtbaar wat de te onderzoeken hokken per doelsoort zijn. 

Onderaan deze pagina staan de geschikte zoekmethoden met richtlijnen voor het uitvoeren van inventarisaties. De inventarisatiegegevens kunnen ingevoerd worden op Telmee.nl en Waarneming.nl. Voor het uitvoeren van trendanalyses is het hierbij van belang dat de  zoek- of vangmethode en alle waargenomen vissoorten worden ingevoerd. Ook informatie over de begin en eindtijd is wenselijk (achter het datumveld op Telmee.nl).

Regel voordat je op pad gaat toestemming van de waterbeheerder, visrechthebbende en terreineigenaar, als je hierbij hulp nodig hebt, neem contact op met de coördinator. Zorg daarnaast ook voor de ontheffing op de Flora- en faunawet.

  

Richtlijnen onderzoek doelsoorten

Minimaliseren

Het meetnet richt zich op het verzamelen van gegevens voor onderstaande soorten, kijk bij de soort voor meer informatie. Natuurlijk zijn ook de waarnemingen van andere vissoorten belangrijk en van harte welkom!

rivierdonderpad jh.jpg

Beekprik - foto Jelger Herder

Rivierprik - foto Jelger Herder

Beekdonderpad - foto Jelger Herder

Rivierdonderpad

 

Beekprik

 

Rivierprik

 

Beekdonderpad

 

grotemodderkruiper_160_JelgerHerder.jpg

kleinemodderkruiper_160_JelgerHerder.jpg

Bittervoorn - foto Jelger Herder

Grote modderkruiper

Kleine modderkruiper

Bittervoorn

  

Zoekkaart

Minimaliseren

Nieuwsbrieven

Minimaliseren
Klik hier om naar de nieuwsbrieven schubben & slijm te gaan!
  

Partners

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina