Meetnet Reptielen

Minimaliseren
Inventariseren: rustig lopen en goed rondkijken

Het zou mooi zijn als van alle reptielen de aantallen precies bekend zouden zijn en de ontwikkelingen gevolgd konden worden. Maar zo simpel is het niet. Reptielen zijn niet eenvoudig waar te nemen. En, al zouden zij dat wél zijn, een landsdekkende telling is door het grote verspreidingsgebied in de praktijk niet uitvoerbaar. Een uitzondering vormt de muurhagedis waarvoor een telling van de hele landelijke populatie wél mogelijk is. De soort komt alleen maar voor op oude vestingmuren in Maastricht en is alleen al vanwege zijn kleine verspreiding zeer kwetsbaar. De populatie wordt al jarenlang op de voet gevolgd waarbij alle dieren worden geteld door specialisten.

traject.jpgTraject-telling

Wanneer systematisch een deel van de populatie geteld wordt in een vastomlijnd gebied, kan een goede indruk worden gekregen van de populatieontwikkeling. Men werkt dan met een zogenaamde kwantitatieve steekproef. Het tellen van dieren op een vast traject is zo'n steekproef. In het meetnet werken we met traject-tellingen die van tijd tot tijd worden herhaald zodat populaties gevolgd kunnen worden, met andere woorden: er wordt gemonitoord.

Bezoeken
Het traject wordt zeven keer per jaar bezocht:

  • vier keer in de periode maart - juli; 
  • drie keer in de periode augustus - september. 

Bij het inventariseren wordt een strook van circa 5 meter breed aan weerszijde van de looproute onderzocht. De route loopt zodanig dat zoveel mogelijk kansrijke plekken waar je de dieren kunt zien worden bekeken. De route kan over paden en wildpaadjes gaan, hiermee wordt betreding van de vegetatie beperkt. Over het algemeen wordt er zeer rustig gelopen en om de paar meter gestopt om de omgeving goed te bekijken.

meetnet reptielen.bmpOp het kaartje zijn de telgebieden weergegeven die in het Meetnet reptielen zijn opgenomen. Iedereen die aan het Meetnet wil meewerken is welkom. We kunnen altijd nieuwe waarnemers gebruiken. Bij meetnet reptielen in het kort kun je lezen wat we in het veld van je verwachten. Voor een handleiding, klik hier. Telformulieren kan je hier vinden.

Klik hier om je aan te melden!

Klik hier om je gegevens door te geven via het Invoerportal 

  

Partners

Minimaliseren

Ministerie van Economische Zaken

Logo CBS.jpg

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina