Meetprogramma Zoetwatervissen

Minimaliseren

Bittervoorn, schepnetvissen en rivierprikken - foto's Jelger HerderRAVON coördineert het Meetprogramma Zoetwatervissen. Dit meetprogramma is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dat gericht is op de systematische verzameling van natuurgegevens. Het monitoren van de ontwikkelingen van beschermde soorten is hierbij een belangrijk doel. De doelsoorten zijn bittervoorn, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, rivierdonderpad, beekdonderpad, beekprik en rivierprik. Ook trends van algemene soorten, exoten en typische soorten als ruisvoorn, snoek, zeelt en bermpje worden gevolgd.

Jouw bijdrage aan het meetprogramma is bijzonder waardevol. De aanwezigheid van de doelsoorten dient namelijk te worden onderzocht binnen kilometerhokken die op de zoekkaart hiernaast worden weergegeven. Het streven is zoveel mogelijk gegevens bij elkaar te brengen voor een goede trendberekening, ook gegevens van onder andere de Waterschappen worden hiervoor gebruikt.

Onderaan deze pagina staan de geschikte zoekmethoden met richtlijnen voor het uitvoeren van inventarisaties. De inventarisatiegegevens kunnen ingevoerd worden op Telmee.nl en Waarneming.nl. Voor het uitvoeren van trendanalyses is het hierbij van belang dat de  zoek- of vangmethode en alle waargenomen vissoorten worden ingevoerd.

Regel voordat je op pad gaat toestemming van de waterbeheerder, visrechthebbende en terreineigenaar. Zorg daarnaast ook voor de ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Heb je vragen of heb je ondersteuning nodig neem dan contact op met de coördinator.

  

Richtlijnen onderzoek doelsoorten

Minimaliseren

Het meetprogramma richt zich op het verzamelen van gegevens voor onderstaande soorten, kijk bij de soort voor meer informatie. Natuurlijk zijn ook de waarnemingen van andere vissoorten belangrijk en van harte welkom!

rivierdonderpad jh.jpg

Beekprik - foto Jelger Herder

Rivierprik - foto Jelger Herder

Beekdonderpad - foto Jelger Herder

Rivierdonderpad

 

Beekprik

 

Rivierprik

 

Beekdonderpad

 

grotemodderkruiper_160_JelgerHerder.jpg

kleinemodderkruiper_160_JelgerHerder.jpg

Bittervoorn - foto Jelger Herder

Grote modderkruiper

Kleine modderkruiper

Bittervoorn

  

Zoekkaart

Minimaliseren

Nieuwsbrieven

Minimaliseren
Klik hier om naar de nieuwsbrieven schubben & slijm te gaan!
  

Partners

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina