Natura 2000

Minimaliseren

Alle Europese lidstaten zijn verplicht specifieke doelsoorten en hun natuurlijke habitat te beschermen. Het doel hiervan is om Europees de biodiversiteit te behouden. De natuurgebieden die hiervoor zijn aangewezen worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen worden samen Natura 2000 genoemd. In Nederland gaat het om ruim 160 gebieden met deze status.

Vanaf 2018 gaat de provincie Gelderland van start met de monitoring in de natuurgebieden binnen de provincie. RAVON heeft hiervoor locaties geselecteerd die gemonitord moeten worden. Ook voor vrijwilligers is het mogelijk om deel te nemen aan deze monitoring. Er zijn in totaal zes doelsoorten aangewezen. Het gaat om: kamsalamander, kleine modderkruiper, bittervoorn, grote modderkruiper, rivierdonderpad en beekprik.

Aanmelden en starten

Minimaliseren

Wil jij bijdragen aan de monitoring van onze soorten in Natura 2000 gebieden? Vraag de Natura 2000-code aan om deel te kunnen nemen aan deze monitoring.

De code ontvang je via het aanmeldformulier. Voor meer informatie kan je ook een e-mail sturen aan: natura2000@ravon.nl.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina