Telt jouw tuin ook mee?

Minimaliseren

Je denkt misschien dat jouw tuin er niet toe doet. Maar alle Nederlandse tuinen Nederland samen vormen een natuurgebied dat vijf keer groter is dan de Oostvaardersplassen! Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!

Doel
Met het project willen we systematisch gegevens verzamelen over dieren en planten in en rond tuinen van bewoners. Door bij te houden wat er in jouw tuin voorkomt, draag je bij aan een beter beeld van hoe het met de natuur in jouw directe omgeving gaat.

Welke soorten
Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je mag zelf kiezen welke soortgroepen je bijhoudt.

Werkwijze
Als deelnemer kun je wekelijks op Tuintelling.nl doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tellingen uit te voeren gedurende 5, 10 of 15 minuten. De website Tuintelling.nl geeft praktische hulp bij de herkenning van soorten, leuke tips om de tuin diervriendelijk in te richten en achtergrondinformatie over de waarnemingen van tuintellers.

Organisatie
De jaarrond tuintelling is een initiatief van verschillende partijen: naast RAVON zijn dat Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten. De organisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel meer informatie over natuur in en rond tuinen te verzamelen èn om natuurvriendelijke tuinen te bevorderen.


Het project wordt gefinancierd vanuit Vogelbescherming, de PGO’s, BIJ12 en het programma Groen en Doen van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie: www.tuintelling.nl

Download flyer

Tuintelling

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina