Atlas van de Noord-Hollandse Reptielen en Amfibieën

Minimaliseren

Voorkant van de atlasNoord-Holland is een bijzondere provincie voor amfibieën en reptielen. Zo leven er ringslangen onder de rook van Amsterdam en zijn de duinen beroemd om hun zandhagedissenpopulaties.

Het meest recente rapport met verspreidings- gegevens dateert uit 1997, maar hoe gaat het nu met onze amfibieën en reptielen? Om een antwoord op die vraag te krijgen hebben RAVON, Landschap Noord-Holland en een groot aantal vrijwilligers gewerkt aan de nieuwe verspreidingsatlas die december 2010 verschenen is.

In de nieuwe atlas staan verspreidingskaarten van alle soorten op km-hok niveau. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van een soort in  Noord-Holland. Ook wordt aandacht besteed aan herkenning, habitat, de belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor reptielen en amfibieën op nationaal en internationaal beschreven en bevat de atlas een waarderingskaart die laat zien waar binnen Noord-Holland de belangrijkste gebieden liggen voor reptielen en amfibieën. De atlas is fraai vormgegeven met veel prachtige foto's en kaarten.Voorbeeld van de twee openingspagina's van de soorttekst van de gewone pad (de soorteksten varrieren tussen de 4 en 6 pagina's)

  

Bestel de Atlas

Minimaliseren

De atlas is te helaas uitverkocht maar nog wel in te zien in de RAVON bibliotheek. 

  

Waarnemingen

Minimaliseren
  

Excursies

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina