Werkgroep De Prik

Minimaliseren

Uit je dak gaan met visverspreidingsonderzoek!
Met grote passie inventariseren we de betoverend mooie Veluwse sprengen en beken op bijzondere vissoorten. Een van die bijzondere vissoorten is de beekprik, waarnaar we ons genoemd hebben. Sinds 1993 zijn we actief en hebben hierdoor een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Elke maand pakken we de schepnetten en gaan we op pad met een gezellige groep van circa 5-10 actieve vrijwilligers.

Over de Prik
Onze veldwerk-groep bestaat uit outdoor- en (beek)visliefhebbers. We besteden vrijwel al onze tijd in de buitenlucht om daar op een gezellige manier serieus met onze vispassie bezig te zijn. Gert Jan Blankena heeft in 1993 onze viswerkgroep heeft opgericht en verzorgt de coördinatie sindsdien. We zijn onderdeel van de vrijwilligers van Waterschap Vallei en Veluwe. En zijn sinds 2005 ook als werkgroep aangesloten bij RAVON. Vanwege onze ecologische invalshoek zijn we niet aangesloten bij een hengelsportorganisatie.

Werkgroep De Prik

Onze missie…
We dromen graag over beken en sprengen die een rijke visfauna en andere natuur herbergen. Daarvoor moet in een aantal gevallen nog een boel werk verzet worden op het vlak van habitatkwaliteit en migratiemogelijkheden. We zien vaak sprengen en beken met heel geschikt vishabitat waar karakteristieke vissoorten ontbreken. Dat is zonde, want bij een prachtige Veluwe hoort -boven en onder de waterspiegel- een prachtige biodiversiteit! Het probleem is dat die wildernis onder de waterspiegel slecht zichtbaar is en de kleine dieren een verborgen bestaan leiden. Onze kroonjuweeltjes zijn de beekprik, elrits, bermpje en rivierdonderpad. Deze karakteristieke beekvissen zijn onze Big Four! Het gaat ons niet alleen om deze vingergrote visjes, we dromen ook van gezonde visgemeenschappen met ook serpelingen, kopvoorns en rivierprikken. Helaas ligt voor een aantal soorten ook het gevaar op de loer van verdringing door exotische soorten, daar letten dan ook goed op bij onze onderzoeken. In goede samenwerking met overheden, inwoners en onderzoeksinstellingen zijn we er op gericht de karakteristieke visgemeenschappen te laten floreren. Ons visverspreidingsonderzoek is daarbij essentieel.

Werkgroep De Prik

Hoe we werken
De beken en sprengen die wij inventariseren zijn klein, tot zo’n drie meter breed. In dergelijke kleine wateren voelen grotere vissen zich meestal niet thuis. Daarom inventariseren wij met het het schepnet de kleine soorten en jonge exemplaren van grotere vissoorten. Waterschap Vallei en Veluwe geeft de bemonsteringspunten in de beken en sprengen aan. Daar onderzoeken we de watergang over een lengte van doorgaans honderd meter. We kijken dan naar de visdiversiteit en lengteverdeling van soorten. Hoe meer soorten van verschillende lengtes des te beter. Na de metingen laten we de vissen onmiddellijk weer vrij en gaan door naar de volgende locatie om een paar jaar later weer terug te keren.

De gegevens die we verzamelen worden gedeeld via www.telmee.nl en worden ook doorgegeven aan het Waterschap. In de verspreidingskaarten van de Vissenatlas Gelderland is in 2014 veel van ons werk verzilverd. Zo maken we de “verborgen” vissen voor iedereen zichtbaar en kan er rekening mee worden gehouden. Ook kunnen we een beeld geven of de visstand en de beken ecologisch voor- of juist achteruit gaan. We geven ook bekendheid aan de vissen via communicatie en educatie en stimuleren het nemen van maatregelen (door andere partijen) om de levensomstandigheden van de vissoorten te verbeteren. Denk hierbij aan adviezen voor habitatverbetering, het opheffen vismigratieknelpunten en een veel visvriendelijker onderhoud van wateren. We maken ook altijd een praatje met de aanwonende eigenaren of wandelaars van klompenpaden. Mensen zijn vaak verwonderd over het grote aantal vissen dat er voorkomt en hoe klein en zeldzaam die soms zijn! Een cuvet (smal klein aquarium) is altijd bij de hand om de vissen goed te laten zien en er foto’s van te laten maken. Zo maken we het kleine zeldzame spul zichtbaar en geliefd in de samenleving!

Ga gerust eens mee en volg ons via Facebook!

Agenda De Prik

Minimaliseren
Categories:
select
Start EventEinde EventTitel
5-5-2018 10:00 5-5-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
2-6-2018 10:00 2-6-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
7-7-2018 10:00 7-7-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
1-9-2018 10:00 1-9-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
6-10-2018 10:00 6-10-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
3-11-2018 10:00 3-11-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik
1-12-2018 10:00 1-12-2018 17:00 Visbemonstering Werkgroep de Prik

Contact

Minimaliseren

Foto's - de Prik

Minimaliseren
Foto Romeo Neuteboom Spijker
Monitoren
Foto Romeo Neuteboom Spijker
Foto Romeo Neuteboom Spijker
Foto Romeo Neuteboom Spijker
Foto Romeo Neuteboom Spijker
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina