Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)

Minimaliseren

wim.jpgDe RAVON-werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) is een vrijwilligerswerkgroep die door middel van schepnet- en zegenvisserij onderzoek doet naar de verspreiding van alle zoetwatervissoorten in Friesland. De focus ligt voornamelijk op poldervissen. De WVOF is in 2007 opgericht.

De werkgroep heeft drie doelstellingen:

  • het opbouwen en verzamelen van verspreidingsgegevens van alle vissoorten
  • het opbouwen van een enthousiaste vrijwilligersgroep om te vissen in de provincie
  • het opbouwen en ondersteunen van het initiatief “Visatlas Friesland”

Verspreidingsgegevens

De werkgroep gebruikt de schepnetmethode. Daarbij worden vanaf de kant, of uit het water, met een schepnet waterpartijen onderzocht. Gevangen dieren worden gedetermineerd, teruggezet en gerapporteerd. Sinds enkele jaren wordt er ook geregeld met een zegen gevist.  Alle vangsten worden ingevoerd in Telmee (http://www.telmee.nl/).

We stellen de gegevens beschikbaar aan de eigenaar van de wateren (waarin we bemonsteren), RAVON en aan de NDFF. Ons onderzoek heeft tot nu toe
vele duizenden waarnemingen opgeleverd.


wvof 2.jpgVrijwilligersgroep
De groep bestaat momenteel uit ruim 20 actieve “leden”. Je hoeft geen donateur van RAVON te zijn. Deelname is gratis. Onder de leden zijn enkele ecologen, maar ook duikers. Ook hengelsporters zijn welkom en blijken heel geïnteresseerd in wat zwemt naast de “bevisbare” soorten. Soms telt en registreert de WVOF de vangsten van hengelsportwedstrijden. De werkgroep heeft de afgelopen jaren regelmatig de RAVON basiscursus Zoetwatervissen gegeven en vele excursies begeleidt . De organisatie ligt in 2014 bij John Melis en Bregtje Kuik.

Visatlas Friesland
Vanuit de Kader Richt Water (KRW) en de gedragscode Flora- en Faunawet moeten het Wetterskip, maar ook de overige eigenaren en beheerders van wateren goed weten wat in hun water voorkomt. Daarbij kunnen wij helpen. We leveren serieuze gegevens aan, waarmee beheerders en eigenaren goed beheer kunnen inrichten. Daar tegenover staat voor ons toegang tot mooie (gesloten) gebieden en de kans op een leuke activiteit. De atlas komt eraan.

Aansluiting
Omdat we graag samenwerken met andere disciplines hebben we ons aangesloten als werkgroep bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Als er mensen meegaan met kennis van andere diersoorten wordt de dag voor iedereen beter en leerzamer. Ook werken we samen met Sportvisserij Friesland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (IFG) en de provincie Friesland.

Activiteiten
De werkgroep gaat tegenwoordig vierwekelijks het veld in met schepnetten en waadpakken. We hebben altijd extra schepnetten voor nieuwe mensen. We houden iedereen op de hoogte via een maillijst en de agenda van de FFF en RAVON. We zijn vrij flexibel en spelen graag in op kansen. Tijdens de excursies wordt je vanzelf opgeleid.

Gezocht
Wij zoeken voor in het veld actieve vrijwilligers. Ook mensen, die kunnen helpen met het organiseren van excursies en opleidingen zijn van harte welkom! Op kleine schaal bieden we al excursies en opleidingen aan. Of je één keer meegaat of vaker .. je bent welkom. Daarnaast willen we iedereen oproepen om hun vangsten door te geven of in te voeren. 

Contact (interesse, aanmelding of informatie): John Melis (email (klik hier)) / 06-46524630
Aanmelden voor maillijst: Bregtje Kuik (email (klik hier)), 

wvof foto.jpg

  

Agenda WVOF

Minimaliseren
Categories:
select
No events to display.
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina