Inrichting & beheer

Minimaliseren

Bij planologische veranderingen, of bij de herinrichting van (natuur)gebieden is advisering omtrent de inrichting van het gebied of waterloop voor herpetofauna en vissen essentieel. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het formuleren en begeleiden van mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Naast de juiste inrichting is goed beheer van gebieden vaak onmisbaar. Het optimaal afstemmen van beheersmaatregelen is een complexe aangelegenheid waarbij met veel verschillende functies in het landschap rekening moet worden gehouden. De experts van RAVON hebben naast soortinhoudelijke kennis ook uitgebreide kennis van het landschap, gebruiksfuncties en overige natuurwaarden, waardoor een door ons uitgegeven advies omtrent beheer praktisch en helder is.

Op de Nederlandstalige website Dutch Ponds, vindt u algemene richtlijnen voor het beheer van alle  watertypen, en de gids 'praktisch natuurbeheer amfibieën en reptielen' geeft veel praktische handvatten voor het beheer van terreinen.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Muurhagedis Maastricht  LIFE Ambition
Zandhagedis Park Brederode - foto Richard Struijk   wit
  wit
Er staan diverse stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen op stapel in en rond de leefgebieden van de muurhagedis. RAVON adviseert over leefgebieden, verbindingszones, compensatie en mitigatie.
In het LIFE project AMBITION zijn met hulp van Europees geld leefgebieden hersteld voor de bedreigde kamsalamander, boomkikker, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en knoflookpad.
 

Uw contact

Minimaliseren
Jeroen van Delft

Jeroen van Delft 

   j.v.delft@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina