Boomkikker

Minimaliseren

Het soortbeschermingsplan boomkikker is in 2001 door RAVON opgesteld in opdracht van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

(nu Ministerie van EZ). Download hier het "soortbeschermingsplan boomkikker" (pdf)

Uw contact

Minimaliseren
Ronald Zollinger

Ronald Zollinger 

   R.zollinger@ravon.nl 
   024-7410606
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina