Oases van Biodiversiteit

Minimaliseren

Het project Oases van Biodiversiteit was een leefgebiedenbenadering-project. Kleine wateren en de bijbehorende biodiversiteit tonden centraal. 

Aandacht voor soorten
In het project was er veel aandacht voor amfibieën, libellen, maar ook voor vleermuizen en tal van zeldzame plantensoorten uit de oeverzone. RAVON leidde dit project geleid, in samenwerking met de Vlinderstichting, Landschap Overijssel en vele terreinbeheerders -en eigenaren. In drie provincies vonden uitvoeringsmaatregelen plaats: in Zuid-Holland in de Krimpenerwaard, in Overijssel in Twente en in  Limburg rond de Doort. 

Op de website www.dutchponds.org staat meer informatie over dit project.

Oase
Om te bepalen waar de belangrijkste gebieden met kleine soortenrijke wateren zich binnen Nederland bevinden, is het voorkomen onderzocht van prioritaire soorten flora en fauna die binding hebben met deze kleine wateren. Hiertoe is een methodiek ontwikkeld waarbij locaties een waardering krijgen op basis van het voorkomen van doelsoorten, de biodiversiteitsindex. Deze index maakt verschillen tussen “lichte” en “zware” hotspots inzichtelijk.

Rapportage
Struijk, R.P.J.H., R. Zollinger & T. Termaat, 2010. Oases van Biodiversiteit. Beheer, aanleg en analyse van soortenrijke stilstaande wateren in Nederland. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport 2008.095.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina