Bescherming amfibieën

Minimaliseren

Amfibieën leven in natuurgebieden, maar ook dichtbij mensen, in steden en rond akkers. Hun leefgebieden gaan vaak verloren of worden doorsneden met infrastructuur. Verder zijn amfibieën door hun permeabele huid gevoelig voor verontreinigingen en klimaateffecten (temperatuur, UV-straling). Ze worden ook wel gezien als 'de kanaries in de kolenmijn'; Als het slecht gaat met amfibieën, gaat het ook slecht met óns leefmilieu. Wat betreft de kwaliteitsverbetering van het habitat zijn we op de goede weg, maar er speelt meer, zoals opkomende ziektes die een nieuwe bedreiging vormen voor de Nederlandse amfibieën

4 fasen

Wij hanteren een 4-fasestrategie (veiligstellen, versterken, verbinden, verbreiden) om amfibieënpopulaties te helpen. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af, bijvoorbeeld bij de boomkikker, die in areaal en aantal flink is toegenomen. Ook voor kamsalamander, knoflookpad, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad zijn we al meer dan 10 jaar bezig om een ruimtelijk netwerk te creëren, zodat deze soorten zich ontwikkelen binnen een groeiende metapopulatie structuur. In een reeks projecten werken we hieraan zoals: Life Ambition, Oases van biodiversiteit en vele kleinere projecten, waarbij voortplantingswateren en landhabitat worden hersteld en ontsnippering van leefgebieden een belangrijk onderdeel is. 

Maatregelen

Ook binnen intensief gebruikte en economisch belangrijke gebieden liggen kansen. Zo gaat voor de rugstreeppad in de Noordoostpolder proactief soortenbeleid samen met economie via gebiedsbenadering en generieke ontheffing van inrichtingsmaatregelen (convenant en managementplan rugstreeppad). Bij een enkele soort gaat het zo slecht dat herintroductie of bijplaatsing als maatregel moet worden genomen, zoals bij de knoflookpad. Om de vuursalamander voor de uitsterving te behoeden, is zelfs een heel actieplan in werking gesteld.

Hieronder vindt u meer informatie over een aantal van onze beschermingsprojecten.

Uw contact

Minimaliseren
Ronald Zollinger

Ronald Zollinger 

   R.zollinger@ravon.nl 
   024-7410606
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina